بایگانی‌های مرکز تعیین و ارتقاء سطح - توسعه بین الملل چتر دانش پردیس
  • توسعه ارتقاء سطح تخصصی و کاربردی
  • توسعه ارتقاء سطح تخصصی و کاربردی با هدف کارآفرینی در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران یک امر حیاتی محسوب می شود، زیرا سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و بطور کلی سرمایه‌های فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلا استفاده خواهد ماند. زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه دانش […]
استعلام گواهینامه
استعلام گواهینامه ایزو
پیوندهای مهم