گروه مهندسی کامپیوتر و آی تی

 • گروه مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)
 • گروه مهندسی کامپیوتر (گرایش سخت افزار)
 • گروه مهندسی کامپیوتر (گرایش شبکه)
 • گروه مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات)
 • گروه مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی)
 • گروه مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

شرح وظایف و چشم انداز

 1. تعیین و ارتقاء سطح مهارتی بر مبنای سیستم دانش کاربردی؛
 2. ارزش گذاری و درجه بندی تجربی متخصصین؛
 3. برگزاری دوره های عمومی و تخصصی؛
 4. برگزاری دوره های فوق تخصصی در حوزه کسب و کار و مدیریت صنایع مختلف؛
 5. ثبت اختراعات و تعاملات با بازار کار و سرمایه؛
 6. برگزاری سمینار و همایش و میتینگ های علمی ملی و بین المللی؛