گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزش توسعه بین الملل چتر دانش پردیس، با هدف سازندگی هر چه بیشتر و بهتر آموزش تئوری و عملی علاقه مندان به ورزش، مدیران و مدیران ارشد ورزشی و همگام سازی مبانی ورزشی کشور با استانداردهای نوین بین المللی تشکیل شده است و در این راستا، از تمامی منابع انسانی متخصص و پتانسیل های موجود قبیل پیشکسوتان و مربیان، قهرمانان و اساتید دانشگاهی بهره جسته و آمادگی همکاری را با تمامی نهادها و سازمان های مرتبط اعلام می دارد.

شرح وظایف و چشم انداز

اهداف و شرح وظایف دپارتمان، به شرح زیر می باشد:

  1. تعیین و ارتقاء سطح مهارتی بر مبنای سیستم دانش کاربردی؛
  2. ارزش گذاری و درجه بندی تجربی مربیان ورزشی؛
  3. برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در حوزه علوم ورزش؛
  4. برگزاری دوره های فوق تخصصی در حوزه کسب و کار و مدیریت ورزش؛
  5. ثبت اختراعات ورزشی و تعاملات با بازار کار و سرمایه؛
  6. تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری ورزشی؛
  7. برگزاری سمینار و همایش و میتینگ های مرتبط با حوزه تخصصی ورزش؛