گروه روانشناسی و علوم رفتاری

امیدوار هستم که مردم ما توجه کنند به این موضوع که مراجعه به متخصص روانشناس و مشاور در امر مسائل روانی، به خصوص برای محیط خانواده بک ضرورت است.

از فرمایشات مقام معظم رهبری

درباره دپارتمان روانشناسی و علوم رفتاری

دپارتمان تخصصی روانشناسی و علوم رفتاری توسعه بین الملل چتر دانش پردیس، با بهره گیری از اساتید مجرب و صاحب نظر در عرصه علوم روانشناختی، با هدف بهبود سطح کیفی ذهن و روان و انتقال آن به خانواده و جامعه، جهت ارتقاء سطح روانی جامعه و ایجاد نشاط و پویایی، به منظور رسیدن به زندگی بهتر تشکیل شده است و تلاش دارد با این تغییر نگرش، بتواند اثری چشمگیری در نوع روابط شهروندی ایجاد نماید. به علاوه تربیت نیروهای متخصص به منظور پیاده سازی این اهداف توسط دانش آموختگان رشته های مختلف روانشناسی نیز از جمله اهداف این دپارتمان می باشد.

گروه های آموزشی

  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • روان سنجی

شرح وظایف و چشم انداز

اهداف و شرح وظایف دپارتمان، به شرح زیر می باشد:

  1. تعیین و ارتقاء سطح مهارتی بر مبنای سیستم دانش کاربردی؛
  2. برگزاری دوره ها و کارگاه های عمومی و تخصصی؛
  3. برگزاری سمینار و همایش و میتینگ های تخصصی؛